Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Aktualności

Otwarcie odcinka Rzeszów - Jarosław

20.07.2016 godz. 10:00 otwarcie ostatniego odcinka Autostrady A4 (Rzeszów-Jarosław)

Zaawansowanie czasowe na 20.10.2016

  • Procent upływu czasu (od początku Kontraktu) – 100%
  • Procent upływu czasu (od daty rozpoczęcia robót) – 100%

Zaawansowanie finansowe oraz rzeczowe narastająco na koniec lutego 2017 wynosi

  • 981 595 536,7 zł brutto – 136%

Istotne terminy kontraktowe

  • Podpisanie umowy – 16.09.2014r.,
  • Data Rozpoczęcia – 16.09.2014r.,
  • Przekazanie Terenu Budowy – 30.09.2014r.,
  • Rozpoczęcie robót – 01.10.2014r.,
  • Zakończenie robót – 20.10.2016r.

Beneficjent

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Strabag

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

Nadzór Autorski

Konsorcjum firm:

APIA