Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Okres realizacji

Czas realizacji

  • Data rozpoczęcia Kontraktu: 16.09.2014 r.
  • Data zakończenia Kontraktu: 20.10.2016 r.

Beneficjent

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Strabag

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

Nadzór Autorski

Konsorcjum firm:

APIA