Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Podwykonawcy

Podwykonawcy

Lp2 Podwykonawca AKC Rodzaj prac 1 Rodzaj prac 2
1 TECH - PROJECT Sławomir Brzoza   Roboty budowlane roboty drogowe na sekcji Sd4 Sd5 w km 593+528 - 602+250 w zakresie trasy głównej A4 dróg poprzecznych, dojazdowych, oraz wykonania stabilizacji podłoża na sekcji SD 2, 3, 4, 5
2 P.P.H.U. PRUCHNIK Krzysztof Pruchnik   Roboty budowlane roboty drogowe, nasypy, wykopy
  Usługi Usługi transportowe
  Dostawa materiałów kruszywo
3 PICCO BARTOLOMEO POLSKA Sp. z o.o.   Roboty budowlane roboty drogowe w sekcji SD2 w km 586+222 - 589+940 (bez dojazdu do ob. WD62) w zakresie trasy łównej A4, dróg poprzecznych i dojazdowych MOPow Lukawiec i Palikówka, wykonanie zbiornika dla płazów, wykonanie robót naprawczych na drogach technologicznych
4 LEMAR Mariusz Leńczowski   Roboty budowlane roboty drogowe w sekcji SD1 w km 581+263 - 586+222 wraz z dojazdem do WD62
5 Francisco Ros Casares Polska Sp. z o.o.   Dostawa materiałów szpilki z preta zbrojeniowego
6 Konsorcjum Stali S.A.   Dostawa materiałów stal zbrojeniowa
7 GEOPRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sp.k.   Usługi Geodezja
8 Szacik Ryszard Zakład Usługowo-Handlowy Sprzedaż Piasku i Żwiru RYŚKO Ryszard Szacik   Usługi Usługi transportowe
9 S. C AUTO-LAND Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Gawron Łukasz i Łukawski Tomasz   Usługi Usługi transportowe
10 PIOTREX MOTORYZACJA - SERWIS, TRANSPORT, SKLEP Piotr Hadam   Usługi Usługi transportowe
11 Andrzej Kaszowicz - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Hak"   Usługi Usługi transportowe
12 ART-STACH Artur Raciborski   Usługi Usługi transportowe
13 TRANSPORT SAMOCHODOWY POJAZDAMI CIĘŻAROWYMI DARIUSZ SYSKA   Usługi Usługi transportowe
14 Dariusz Wanowicz Firma Handlowo - Usługowa   Usługi Usługi sprzętowe
15 TPA Sp. z o.o   Usługi Badania laboratoryjne
16 Firma Handlowa "KOTPOL" Zofia Kot   Usługi Usługi sprzętowe
  Roboty budowlane roboty ziemne
17 Józef Stopyra Firma handlowo - usługowa "A&J"   Usługi Usługi sprzętowe
  Roboty budowlane Wykonanie zasypek stożków na obiektach inzynierskich
18 Firma Transportowo-Handlowa Gruszka Helena   Usługi Usługi transportowe
19 Dariusz Omilianowicz Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe "TRANS-SYP"   Usługi Usługi transportowe
20 WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.   Roboty budowlane Wykonanie, utrzymanie i usunięcie tymczasowej organizacji ruchu
21 Envicos Joanna Maślach   Usługi Nadzór przyrodniczy
22 Andrzej Chodór Firma Transportowo-Sprzętowa   Usługi Usługi sprzętowe
  Wynajem sprzętu
23 Firma Przewozowa "STASZEK" Stanisław Wyka   Usługi Usługi transportowe
24 Buczek Tomasz Firma Usługowo - Remontowo - Budowlana   Usługi Usługi sprzętowe
25 BUD-MAXX Sp. z o.o.   Usługi Usługi transportowe
26 SAT Sp. z o.o   Roboty budowlane wykonanie frezowania dróg technologicznych
27 SK INVEST GREEN Sp. z o.o   Dostawa materiałów kruszywo
28 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie   Roboty budowlane Przebudowa urządzeń melioracji wodnych
29 R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE Sp. z o.o.   Roboty budowlane Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na obiektach mostowych
  Usługi Usługi sprzętowe
30 Diana Plus Sp. z o.o.   Roboty budowlane Roboty brukarskie: ułożenie krawężników betonowych ulicznych na OUA Wierzbna
31 ZBO Grzegorz Szopa   Roboty budowlane Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego - sączki podłużne. Km 581+263 - 602+250
  Przepusty drogowe o przekroju kołowym km 581+263 - 602+250
32 Usługi Transportowe. Handel Obwoźny Artykułami Przemysłowymi Wolak Jan   Roboty budowlane Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego - sączki podłużne
33 "HYDROMEL" Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Melioracji Sp. z o.o.   Roboty budowlane Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego - sączki podłużne
34 KPRM Produkcja Sp. z o.o.   Roboty budowlane Dostawa i montaż dylatacji na obiektach mostowych
35 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.   Roboty budowlane Oznakowanie dróg i urzadzenia bezpieczeństwa ruchu
36 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE STALKOR Sp. z o.o.   Roboty budowlane zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową, wyprawą, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych powłokami malarskimi, naprawa i zabezpieczenie rys.
37 KOPALNIE DOLOMITU W SANDOMIERZU S.A.   Dostawa materiałów kruszywo
38 "DARKBUD" - Dariusz Chojnacki   Roboty budowlane Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej
39 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Przemysław Czarnecki   Usługi Usługi sprzętowe
  Usługi transportowe
  Roboty budowlane roboty ziemne
40 "SYN-PUCH"   Usługi Usługi transportowe
41 "Jaz-Pol" Zbigniew Marszałek   Usługi Usługi transportowe
42 ZAKŁAD EKSPLOATACJI KRUSZYW KRUSZNET Sp. z o.o.   Usługi Usługi transportowe
  Dostawa materiałów kruszywo
43 Pasionek Jarosław Przedsiębiorstwo Usługowe - Budowlane   Usługi Usługi sprzętowe
44 PETEX Jan Krzeszewski   Usługi Usługi sprzętowe
45 Natalia Moskal - Frima Handlowo Usługowa   Usługi Usługi sprzętowe
46 "AIT" American Infrastructure Technologies Sp z o.o.   Roboty budowlane Ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
47 "Ochrona Juwentus" Sp. z o.o.   Usługi Ochrona budowy
48 Jan Sitek   Usługi Usługi sprzętowe
49 Nordkalk Sp. z o.o.   Dostawa materiałów mączka wapienna
  kruszywa wapienne
50 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp z o.o.   Dostawa materiałów kruszywo grube
  masa bornit
51 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Zbigniew Możejko   Usługi Usługi sprzętowe
  Roboty budowlane Skarpowanie nasypów
52 "PIACHTRANS" Grzegorz Piasecki   Usługi Usługi transportowe
  Roboty budowlane Skarpowanie nasypów
53 Rafał Zabawa Firma Budowlana ZABAWA   Roboty budowlane Budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa zbiorników retencyjnych w km 581+263 do 602+250
54 Grupa Ożarów S.A.   Dostawa materiałów cement
  POROZUMIENIE
55 Petrodom Venna Sp. z o.o. Sp. K.   Dostawa materiałów olej napędowy
56 Wiesław Olecha Firma Usługowo-Produkcyjna   Usługi Usługi transportowe
57 Styrobud B.T.K. Radomscy Sp.J.   Dostawa materiałów materiały budowlane: ściek naskarpowy, płyty ażurowe
58 CEMEX POLSKA Sp. z o.o.   Dostawa materiałów beton
  Roboty budowlane roboty mostowe (beton, izolacje, krawężniki)
59 FHU DENSON Albert Fałowski   Usługi DOSTAWA BETONU
60 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "GROTEX" Sp z o.o.   Roboty budowlane roboty elektryczne , roboty teletechniczne
61 "BIREX" Firma Usługowo-Handlowa Radosław Banaszyński   Usługi rozłądunek wagonów z kruszywem
62 GEOTEKO PROJEKTY I KONSULTACJE GEOTECHNICZNE Sp. z o.o.   Usługi Usługi pomiarowe
63 "OLAN POŁUDNIE" Sp. z o.o.   Dostawa materiałów emulsje asfaltowe
  Usługi Usługi sprzętowe z obsługą
64 Firma Handlowo- Usługowa TRANS-MAR Różycki Marek   Usługi Usługi transportowe
65 Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych "KRUSZGEO" S.A.   Dostawa materiałów piasek naturalny i piasek łamany, kruszywo
66 "GT PROJEKT SP. Z O.O. & CO" spółka komandytowa   Usługi Usługi geodezyjne
67 P.U.H. DAF-TEL Andrzej Frączyk   Roboty budowlane Teletechnika
68 Józef Gromiec D&J-G Kamieniarstwo Export - Import Gromiec Józef   Dostawa materiałów krawężniki granitowe, ścieki przykrawężnikowe
69 Firma Handlowo-Usługowa Aleksander Szafran Gorzejowa 74   Usługi Usługi sprzętowe z obsługą
70 "PANTERA" Firma Handlowo-Usługowa PIÓRO MAŁGORZATA   Usługi Usługi transportowe
71 Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana Bryk Grzegorz   Usługi Usługi sprzętowe z obsługą
72 Sikora Andrzej "BUDEX"   Roboty budowlane roboty mostowe (beton, izolacje, krawężniki)
73 Firma Uługowo Handlowa KOP-BUD Łukasz Kosak   Usługi Usługi sprzętowe z obsługą
74 "AUTO-DAX" S.C. Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Lipiec, Bartłomiej Lipiec   Usługi Usługi transportowe
75 Firma Usługowo- Handlowa - Wiesław Konieczny   Dostawa materiałów kruszywo
76 HSL POLSKA Sp. z o.o.   Usługi Usługi transportowe - kolejowe
77 P.P.U.H. "ANKOP" Anatol Wrona   Dostawa materiałów kruszywo
78 VERBUD Sp. z o.o.   Roboty budowlane zabezpieczenia antykorozyjne powłokami akrylowymi
  PA/PZ dylatacje
79 Krzysztof Rutana Firma Budowlano Usługowa BRUS   Roboty budowlane Roboty mostowe na obiekcie WA3
80 Jurek Sławomir "AMITRANS"   Usługi Usługi transportowe
81 "Polimex- Mostostal" S.A.   Dostawa materiałów kotwy talerzowe, zbiornik terencyjny, krawężnik mostowy, wpusty ściekowe
82 Invest Instal Sp z o.o.   Roboty budowlane sączki podłużne
  ułożenie prefabrykatów betonowych
83 Royal Steel Sp z o.o.   Dostawa materiałów szpilki (kotwy) do mocowania siatek
84 "Elektromet" Zakłady Metalowe Spółdzielnia Pracy w Jarosławiu   Dostawa materiałów rury stalowe
  Robota budowlana Bariery stalowe na schodach skarpowych
  Balustrady - zbiorniki retencyjne
85 M-Trucks Kamil Migacz   Usługi Usługi transportowe
86 Handel i Usługi Transportowe Wiesław Milczanowski   Usługi Usługi transportowe
87 Bitunova Sp. z o.o.   Usługi Oczyszczenie i skropienie wartsw konstrukcyjnych
  zabezpieczenie krawędzi warstw konstrukcyjnych
88 "TRANS-CAG" Przedsiebiorstwo Usługowo-Handlowe Tadeusz i Teresa Cag   Usługi Usługi transportowe
89 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.   Roboty budowlane Bariery stalowe - Urządzenie bezp. Ruchu
  Dostawa materiałów Bariery stalowe
90 Firma Usługowo-Handlowa "Inter-Trans" Maciej Lassota   Roboty budowlane Wykopy i nasypy
91 "DWD Service" Sp. z o.o.   Roboty budowlane Odwodnienie obiektów mostowych
92 Rekma Sp z. o.o.   Roboty budowlane Dylatacje bitumiczne
93 Krystian Słomian Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa "EL-CAR"   Roboty budowlane Przepusty żelbetowe
94 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "STAL-BUD" Ryszard Syta, Elżbieta Kajmowicz Sp.J.   Roboty budowlane Balustrady stalowe i aluminiowe na obiektach mostowych
95 "ELIKOPOL BK" Sp. z o.o.   Dostawa materiałów Geosiatki do wzmocnień gruntów
  Geosyntetyk, geosiatka
  Usługi Humusowanie, hydroobsiew
  Dostawa materiałów Geowłóknina
96 ANKRA Sp. z o.o.   Dostawa materiałów Deski gzymsowe i z polimerobetonu
97 TWISTER Spółka Jawna Jarosław Szuber   Roboty budowlane Roboty mostowe
98 "ZYGA" Usługi Transportowe Zygmunt Stepnowski   Usługi Usługi transportowe
99 Zakład Robót Rekultywacyjnych Sort Sp. z o.o.   Roboty budowlane Humusowanie terenów płaskich i skarp, umocnienie siatką antyerozyjną
100 Renis Grzegorz, Transport Roboty Ziemne   Usługi Usługi transportowe
101 Wielobranżowy Zakład "ROLBUD II" Świzdor Michał Dyrda Stanisław Spółka Jawna   Roboty budowlane budowa i przebudowa kanalizacji saniternej, wodociagowej, deszczowej, budowa przepustów
  przepusty wielkogabarytowe
  zbiorniki retencyjne
  Pas technologiczny - płyty ażurowe
  budowa i przebudowa kanalizacji saniternej, wodociagowej, deszczowej, budowa przepustów - programy naprawcze
102 MANTRANS Chełmińscy Sp z o.o.   Usługi Usługi transportowe
103 Paweł Mrożek - Firma Handlowo-Usługowa MAX-POL   Usługi Usługi transportowe
104 BRUK-BET Sp z o.o.   Dostawa materiałów krawężniki, płyty ażurowe, chodnikowe, kostka
105 VIACON POLSKA sp z o.o.   Dostawa materiałów Geowłóknina
  Przepusty stalowe
  Zbiorniki rurowe
  rury stalowe przepust
106 Firma "SATEL" Andrzej Sroczyk   Usługi Usługi transportowe
107 Kopalnia Wapienia "Morawica" Spółka Akcyjna   Dostawa materiałów mieszanka 0/31,5
108 Geosyntetyki Naue Sp z o.o.   Dostawa materiałów Geowłóknina
109 P.P.U.H. "WRONKOP" Tadeusz Wrona   Usługi Usługi transportowe
110 Firma Inżynieryjna EMBARS Michał Miska   Dostawa materiałów Dreny z geowłókniny
111 "CEMIX" Sp. z o.o.   Dostawa materiałów Podlewaka niskoskurczowa pod krawężniki
112 Firma Usług Wielobranżowych "TANK-CHEM" Skrzela Ryszard   Roboty budowlane Wykonanie ścieku monolitycznego przykrawędziowego
113 BBR Polska Sp z o.o.   Roboty budowlane Dostawa i montaż dylatacji modułowych
114 CETCO-POLAND, CETCO SP z o.o. K.A.   Dostawa materiałów maty bentonitowe oraz granulat bentonitowy
115 Firma Transportowa "DAREX" Dariusz Tokarski   Usługi Usługi transportowe
116 Marek Bubelski Firma Handlowo- Usługowa   Roboty budowlane etma
  ścieki prefabrykowane, korytka, krawężniki - sekcja 8
117 Lesiński Bartosz Bartek   Roboty budowlane ścieki prefabrykowane, korytka, krawężniki - sekcja 6
118 Firma Produkcyjno Handlowo - Usługowa "RADZIK - Bruk" Małgorzata Radzik   Roboty budowlane ścieki prefabrykowane, korytka, krawężniki - sekcja 7
  ścieki prefabrykowane, korytka, krawężniki - sekcja 5
119 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ARTUR PYREK   Usługi Usługi transportowe
 
120 Przedsiebiorstwo Budowy Dróg ROADMOS POLSKA Sp. z o.o.   Roboty budowlane Wykonanie ogrodzeń dróg, posesji i zbiorników w km 581+263 - 602+250
121 TINES MEGACHEMIE S.A.   Dostawa materiałów podlewka nisoskurczowa pod krawężniki
122 KONVERS Sp. z o.o.   Dostawa materiałów Geosiatki do wzmocnień gruntów
123 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Moraniec Marcin   Usługi Usługi sprzetowe
124 Czesław Andrysiewicz "NASZ SKLEP"   Roboty budowlane wykonanie skarpowania nasypów
125 SOLBET KOLBUSZOWA S.A.   Dostawa materiałów małe prefabrykaty betonowe (np.. Stopnie skarpowe)
126 Elżbieta Synowiecka Zakład Kamieniarski   Dostawa materiałów prefabrykaty granitowe
127 Dropel Sp. z o.o.   Roboty budowlane warstwa wiążąca z asfaltu lanego
128 Centrostal S.A.   Dostawa materiałów stal zbrojeniowa
129 VILLAS Polska Sp. z o.o.   Roboty budowlane izolacja ustroku niosącego z papy zgrzewalnej
130 Konsorcjum Firm: Extrudakerb Sp. z o.o. i SLIPFORM Sp. z o.o.   Roboty budowlane Prefabrykowane elementy betonowe
131 POLOCHEM Wojciech Misiurny   Dostawa materiałów WETFIX - do mieszanek bitumicznych
132 Krzysztof Bąk Usługi Transportowe   Usługi Usługi transportowe
133 HOCHTRANS TRANSPORT Sp. z o.o.   Usługi Usługi transportowe
134 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "JAR" S.C. Jan Synoś, Ryszard Rząsa   Roboty budowlane Roboty mostowe
135 Griltex Polska Sp. z o.o.   Dostawa materiałów Geomembrana
136 PPHU "AGROPOL-BIS" s.c. Dzierżak Waldemar   Roboty budowlane Roboty mostowe
137 "DAREX GROUP" Sp. z o.o.   Roboty budowlane Roboty brukarskie na sekcji drogowej SD4
138 F.H.U. "JASZ" Janusz Szydełko   Roboty budowlane Roboty brukarskie na sekcji drogowej SD1 i SD2
139 Transport Drogowy Krzysztof Lubiński   Usługi Usługi transportowe
140 Janina Faron Przedsiębiorstwo Transportowe "FAR-TRANS"   Usługi Usługi transportowe
141 Robert Pieczko Transport Towarowy   Usługi Usługi transportowe
142 Usługi Transportowe S.C. J. Zapotocki, J. Kocik   Usługi Usługi transportowe
143 "Zakład Usług Produkcyjno - Handlowych" Krystyna Ignaczewska   Usługi Udostępnienie pracowników
144 ARKA TRANS Adam Kuczyński   Usługi Udostępnienie pracowników
145 Bogdan Banach Firma Usługowo- Remontowo - Handlowa "TRAN-ZIEM "   Roboty budowlane roboty ziemne, załadunek i odwóz materiału
  Usługi załadunek i odwóz materiału
146 Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa "BETMAR" - Miazga Marek   Usługi Usługi transportowe
147 Usługi Transportowe Piotr Jedynak, BUD-TRANS S.C. Piotr Jedynak   Usługi Usługi transportowe
148 POLYTEAM Sp. z o.o.   Usługi Dostawa materiałów - rura korugowana
149 Jan Podgórski - Zakład Usług Remontowo-Transportowych Budownictwa Drogowo-Mostowego   Usługi Usługi transportowe
  Jan Podgórski - ZURTBDM   Usługi Usługi transportowe
150 Usługi Transportowe Wykopy Ziemne Handel Agata Wrona-Cyran   Usługi Usługi transportowe
151 ORLEN ASFALT Sp. z o.o.   Usługi Dostawa asfaltów
152 Firma Handlowo Usługowa Grzegorz Ligęzka   Roboty budowlane wykonanie uszczelnienia krawędzi nawierzchni bitumicznych
153 Konsorcjum Firm: Przedsiebiorstwo Budowy Dróg ROADMOS POLSKA Sp. z o.o. i Road Construction Roadmos Ltd   Roboty budowlane Ogrodzenia dróg i posesji
154 ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski Sp.J.   Roboty budowlane Wykonanie regulacji łożyska na obiektach mostowych
155 PPI CHROBOK S.A.   Roboty budowlane Wykonanie mikropali kotwiących na zbiornikach retencyjnych
156 SILESIA STRUCTURE - EDWARD ZGODA   Roboty budowlane Wykonanie regulacji łożyska na obiektach mostowych
157 ANNA TRYNIECKA FHU   Usługi Usługi sprzętowe
158 Maciej Mrozowski P.H.U. "M.M."   Usługi Usługi sprzętowe
159 Zieleń Drogowa Sp. z o.o.   Roboty budowlane umocnienie skarp przez humusowanie
160 GEMIPREM TECHNOLOGIE Spółka Akcyjna   Roboty budowlane zabezpieczenie powierzchni chodnika w km 581+260 - 602+250
161 1.Zakład Robót Regulacyjnych Jeziorek Piotr, Dziubek Leszek, 2. Zakład Eksploatacji Kruszyw i Robót Ziemnych Jeziorek Piotr, Jeziorek Sławomir, Dziubek Leszek s.c.   Usługi załadunek i odwóz materiału niezdatnego do wbudowania
162 Dariusz Zieliński Firma Usługowo Transportowa STANWUK   Usługi mycie nawierzchni, czyszczenie kanałów i studzienek
163 POLIBEX Sp. z o.o.   Usługi dostawa betonu oraz podsypki cementowo-wapiennej
164 "CJ BLOK" FABRYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o.   Usługi dostawa: płyty betonowe ażurowe oraz trylinkę wklęsłą
165 CMC Poland Sp. z o.o   Usługi dostawa: prefabrykowane zbrojenie
166 "METALPLAST-STOLARKA" Sp. z o.o.   Roboty budowlane dostawa i montaż ekranów akustycznych
167 "Firma Posiadało" Spółka Jawna   Usługi dostawa: materiały brukarskie
168 Firma Transportowa Krzysztof Kubasiak   Usługi Usługi transportowe
169 HTI BP Sp. z o.o. POŁUDNIE Sp. komandytowa   Usługi dostawa materiałów - rura żelbetowa
170 RETTENMAIER POLSKA Sp. z o.o.   Usługi dostawa materiałów - viatop premium
171 SGS POLSKA Sp. z o.o.   Usługi monitoring wód
172 Ignacy Hanusiak Usługi Transportowe, Roboty Ziemne.   Usługi usługi sprzętem
173 "STAL-ROL" MICHNO Spółka Jawna   Usługi zakup narzędzi i przyborów budowlanych
174 Mirosław Karpiel KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW   Roboty budowlane wykonanie poboczy w km ok 581+260-602+250
175 Zakład Prefabrykacji BARKOCZYN Sp. z o.o.   Usługi dostawa materiałów - przepusty drogowe rurowe
176 Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman   Usługi wykonanie odwodnienia wykopów pod zbiorniki retencyjne na czas ich realizacji
177 Cygan Marek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MC TRANS"   Usługi sprzedaż materiałów
178 Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych Artur Nogaj   Usługi usługa transportowa
179 KUBIKUS Natalia Soja   Usługi usługa sprzętowa
180 Firma Usługowo-Handlowa Zięba Marian   Usługi usługa transportowa
181 Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo Handlowe Pełka Mirosław   Usługi usługa transportowa
182 GORCZYCA ŁUKASZ Firma Usługowo Handlowa "GOREX"   Roboty budowlane roboty budowlane na sekcji drogowej SD1 i SD2
  schody robocze i inne
183 Firma Usługowo Handlowa "ROLMASZ" Sp. z o.o.   Usługi dosatwa materiałów
184 Kopalnia Kruszywa Sieniawa Sp. z o.o.   Usługi dosatwa materiałów
185 POLBRUK S.A.   Usługi dosatwa materiałów
186 F.H.U. Pruchnik-Czarnecka Agnieszka   Usługi usługa sprzętowa
187 Firma Handlowo-Usługowa "TRANS-BUD" Daniel Warjas   Usługi usługa transportowa
188 Eurobet A. Sidor, T.Otręba Spółka Jawna   Usługi dostawy betonu
189 Syta Robert "STALCONEX"   Usługi dostawa kotew talerzowych
  Roboty budowlane Balustrady stalowe na obiektach mostowych
190 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS Sp. z o.o.   Usługi dostawa materiałów biurowych
191 Łukasz Lis PIPE CONTROL   Roboty budowlane rewizja kanalizacji i oczyszczanie przepustów
  przewierty
  studnie złazowe - drabinki i stopnie
192 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "TOMTRAK" S.C. Agnieszka Molek, Karol Molek   Usługi dosatwa materiałów
193 "INTERPETRO" Sp. z o.o.   Usługi usługa sprzętowa
194 Tomasz Sadło Firma Handlowo-Transportowa "KRASZ"   Usługi usługa transportowa
195 Usługi Transportowe - Adam Stępień   Usługi usługa transportowa
196 Wiesław Stopka   Usługi usługa transportowa
197 Firma Handlowo-Usługowa "JAWOR" Mirosław Jawor   Usługi usługa transportowa
198 Andrzej Rzadek, "AR - TRANS"   Usługi usługa transportowa
199 Usługi Transportowe. Handel Art. Przemysłowymi. Cezary Dudek   Usługi usługa transportowa
200 Wielgos Ryszard Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RYNEK - BRATT"   Roboty budowlane ZBROJENIE STALA GATUNKU a-iiin
201 "TELWOLT - BETON" Sp. z o.o.   Usługi płyty azurowe
  Dostawa materiałów
202 ACER Sp. z o.o.   Roboty budowlane humusowanie i inne
203 "Czechanowicz - Ekologia i Zieleń" Sp. z o.o.   Roboty budowlane humusowanie i inne
204 "Huta Pokój" S.A.   Roboty budowlane roboty naprawcze MA/PZ72
205 Wiesław Barwiński FREZBUD   Roboty budowlane frezowanie nawierzchni
206 BUDOSPYCH S.C. Janusz Lelek, Grzegorz Soja   Usługi usługa sprzętowa
207 Jacek Madej, Usługi transportowe   Usługi usługa transportowa
208 Czesław Madej, Usługi Transportowe   Usługi usługa transportowa
209 Tomasz Madej, Firma "TOMIX"   Usługi usługa transportowa
210 POLGRYS Sp. z o.o.   Usługi Dostawa materiałów
211 Amiantit Poland Sp. z o.o.   Usługi Dostawa materiałów
212 INBLOCK Sp. z o.o.   Roboty budowlane zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej obiektu PG71A
213 VSL Polska Sp. z o.o.   Usługi Dostawa materiałów
214 KALBUD Grzegorz Pasieka   Usługi Dostawa materiałów
215 Usługi Transportowo-Asenizacyjne, Wiesław Polański   Usługi usługa transportowa
216 Transport Towarowy Andrzej Jaworski   Usługi usługa transportowa
217 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SBL-ŻELBET Sp. z o.o.   Roboty budowlane osłony antyolśnieniowe
  roboty mostowe
218 SOOLER Marcin Aszyk   Usługi Dostawa materiałów
219 "TARCOPOL" Sp. z o.o.   Roboty budowlane urządzenia dylatacyjne
220 PIASMAR Mariola Piasecka   Roboty budowlane wykonanie rowów
221 Hubert Mielczarek. LARIX   Roboty budowlane zieleń drogowa
222 "SĄSIADEK" Adam Sąsiadek   Roboty budowlane nawierzchnia pasa technologicznego
223 Zakład Robót Melioracyjno-Kanlaizacyjnych HYDROBUD - B.Pysz, U.Pysz - Spółka Jawna   Roboty budowlane umocnienie cieków
224 JACEK WAŁOWSKI Usługi Ogólnobudowlane Jacek Wałowski   Usługi dostawa materiałów
225 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Mosty Skoczów" Wojciech Kałuża   Roboty budowlane roboty mostowe
226 Janusz Lelek Firma Handlowo-Usługowa "MAGJA"   Usługi usługa transportowa
227 Firma Budowlana "FIRBUD" Sp. z o.o. Sp. K.   Roboty budowlane ZBIORNIKI RETENCYJNE
228 "INSTALBUD Tarnów" Sp. z o.o.   Roboty budowlane WYKONANIE PRZEPUSTÓW DROGOWYCH
229 LHOIST BUKOWA Sp. z o.o.   Usługi dostAwa materiałów
230 "Centrum Budowlane Pióro" Witold Pióro   Roboty budowlane MOP i Budy
231 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PROMAX W. Piotrowska, W. Piotrowski spółka cywilna   Usługi usługa sprzętowa
232 P.T.H.U MANTRANS MARIUSZ CHEŁMIŃSKI   Usługi usługa sprzętowa
233 BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.   Usługi materiał
234 ASPHA-SEAL INC KATARZYNA TROJANOWSKA   Usługi dostawa materiałów: BITUMICZNE TAŚMY IZOLACYJNE
235 "TRANS-ROL" P.U.H. ADAM GRUBA   Usługi usługa transportowa
236 Firma Handlowo - Usługowa Robert Grzeszczak   Usługi usługa transportowa
237 Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Produkcyjne "RYŚ" Ryszard Siedlecki   Roboty budowlane WYKONANIE PRZEPUSTÓW metodą przewiertów sterowanych
238 Orange Seven Budownictwo Tomasz Baron   Usługi dosatwa materiałów: elementy odwodnienia liniowego
239 Ewa Kochan "EKBUD" Firma Budowlana   Roboty budowlane wykonanie schodów skarpowych
240 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PROWERK" Sp. z o.o.   Roboty budowlane DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH
241 STALPRODUKT S.A.   Roboty budowlane DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH
242 KTC POLSKA Sp. z o.o.   Roboty budowlane DOSTAWA I MONTAŻ BARIER energochłonnych
243 Grzegorz Jóźwiak "VGJ"   Roboty budowlane Oznakowanie dróg i urzadzenia bezpieczeństwa ruchu
244 Robex Krystyna Jażdżyk   Roboty budowlane Oznakowanie dróg i urzadzenia bezpieczeństwa ruchu
245 F.U.H. "REBAKO" Waldemar Skoczylas   Usługi usługa sprzętowa
246 Batosz Krupa KRUSZNET   Usługi usługa sprzętowa
  Dostawa materiałów kruszywo
247 "INWESTPLAN" Sp. z o.o.   Usługi dosatwa materiałów: kruszywo
248 BRENER Stanisław Kolano   Usługi montaż barier
249 MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.   Roboty budowlane WA4, WA9
250 Zakład Wielobranżowy "KRYZA-PLAST" Henryk Kamiński   Usługi usługa transportowa
251 Marek Chlebuś TRAK-MAR   Usługi dosatwa materiałów: PALIKI, DESKI
252 EUROGEO.PL Sp. z o.o.   Usługi Dostawa materiałów: Geomembrana PVC Primatess
  Dostawa materiałów: folia PCV - geomembrana
253 Konsultant Budowlany Wojciech Małecki   Roboty budowlane WA5, WD1, WD76 - regulacja łożysk
  WD77 - regulacja łożysk
  WA3 -wymiana łożyska
254 PPH FRAM Sp. z o.o.   Usługi Dostawa materiałów: Geowłóknina
255 Przedsiebiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o.   Usługi Dostawa materiałów: kruszywo techniczne
  Marek Stec - Wytwarzanie Materiałów Melioracyjnych oraz Transport   Usługi dostawa materiałów: PALIKI
257 Usługi Instalacyjne Krzysztof Kubisztal   Usługi usługi trnsportowa
258 Przedsiębiorstwo "UNIDRO" S.A.   Roboty budowlane OBIEKTY MOSTOWE
  Usługi usługa sprzętowa
259 Maccaferri Polska Sp. z o.o.   Roboty budowlane materace gabionowe
260 HERKULES S.A.   Usługi usługa sprzętowa
261 Servipol Pawel Pływaczewski   Usługi usługa sprzętowa
262 Foton Sp z o.o. Sp. Komandytowa   Usługi prace spawalnicze
263 JART Sp z o.o.   Usługi prace spawalnicze i montażowe
264 Budownictwo Wodne i Melioracyjne Janusz Piórek   Usługi usługa sprzętowa
265 Spółka Cywilna Zakład Projektowo-Usługowy "KOB"   Badania ultradźwiękowe  
266 Riwal Poland Sp. z o.o.   Dzierżawa sprzętu  
267 PARTA RENTALS S.C.   Dzierżawa sprzętu  
268 Usługi Geodezyjne TOP-GEO inż. Sławomir Michno   Usługi geodezyjne  
269 WOD-BUD Śleziak Spółka Jawna   Usługi usługa sprzętowa
  Roboty budowlane roboty mostowe
  zbiorniki retencyjne
  przepusty
  najścia do półek PA/PZ
  szandory, półki dla zwierząt PA/PZ
  kanalizacja deszczowa
270 Paweł Pacek ALTURA   Usługi Wynajem sprzętu
271 Metalarte Sp. z o.o. Sp. Komandytowa   Usługi prace spawalnicze
272 WELMANN Maciej Mańka   Usługi prace spawalnicze
273 FPP ENVIRO Sp. z o.o.   Roboty budowlane wykonanie ogrodzeń
274 Autoryzowana Firma Produkcyjno - Handlowa MIŚ - Maciej Półchłopek   Sprzedaż towarów gaz w butlach
275 Usługi Transportowe Rafał Wieczorek   usługi usługa transportowa
276 VISTAL Budnicki Zbigniew   Usługa prace spawalnicze
277 "CONSTECHNIK" Artur SZYMEON   Usługa prace spawalnicze
278 "KELLER - POLSKA" Sp. z o.o.   Usługa próbne obciążenia
279 "Falkon" Sp. z o.o.   Usługa Drobna prace budowlany - porządkowanie terenu
280 Tensit Sp. z o.o.   Robota budowlana Sprężenie płyty pomostu WA-9
281 Nieregularny Przewóz Towarów Duda Józef   Robota budowlana Zasypka podpór WA-3
282 Naxlo Sp. z o.o.   Robota budowlana Wiaty MOP "Młyńska"
  Robota budowlana Wiaty MOP "Budy"
283 PTU Artus Chojnacki Artur   Usługa prace spawalnicze
284 CRANE SERVICE Sp. z o.o.   Dzierżawa sprzętu żuraw
285 "REJKO" Nikodem Rej   Usługa malowanie
286 Zakład Usługowo-Handlowy Jacek Kmiecik   Usługa oświetlenie MA/PZ-72
  oświetlenie MA/PZ-78
  zasilanie obiektów autostrady
287 Przewóz Towarowo - Pasażerski "TRANSPORT" Leszek Borgula   Usługa transport
288 Zakład Budowlano - Instalacyjny Świzdor Mirosław   Robota budowlana przewiert
289 Mundo Enterprise Sp. z o.o.   Usługa prace spawalnicze
290 Instalacje Sanitarne mgr inż. Leszek Żołyniak   Usługa Przebudowa sieci gazowej
291 Cover Radosław Grunwald   Usługa Uszczelnienia zbiorników retencyjnych
292 Przedsiębiorstwo "DUBR" Sp. z o.o.   Robota budowlana Pionowe oznakowanie
293 Transport i Załadunek Handel Materiałami Budowlanymi i Drogowymi Firlej Zenon   Usługa transport
294 Mirosław Kasak Firma Usługowo-Handlowa Mirosław Kasak   Usługa usługa sprzętowa
295 Stanisław Węgrzyn Usługi Transportowe   Usługa transport
296 Firma Usługowo-Handlowa "Sławex" Sławomir Pierożak   Usługa transport
297 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "TEX - 1" Adam Cichowlaz   Dostawa materiałów Ogrodzenia dróg i posesji
298 Krzysztof Witek Hydroizolacje "Witek"   Robota budowlana Hydroizolacje
299 Usługi Transportowe S.C. Tadeusz Rutkowski i Małgorzata Trębacz   Usługa transport
300 Jan Biernacki "Transkop" Roboty ziemne   Usługa usługa sprzętowa
301 Wojciech Piecyk Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe "Błyskawica"   Usługa usługa sprzętowa
302 P.H.U. M-R-B Therm inż. Mateusz Budziński   Robota budowlana Wykonanie ogrodzeń autostradowych
303 EJS Elżbieta i Janusz Sykała S.C.   Robota budowlana Bramy przesuwne MOPY
304 Białowąs Mieczysław - Zakład Transportu i Budowy Dróg   Robota budowlana Koszenie traw
305 Józef Lis Usługowy Zakład WOD-KAN-GAZ   Roboty budowlane Odwodnienie zbiornika retencyjnego 37, 41
306 Hydro-Partner Sp. z o.o.   Dostawa materiałów  
307 MDL System Sp. z o.o.   Robota budowlana zasilanie obiektów autostrady
308 ZARBUD S.C. Zarębski Sylwester, Zarębski Rafał   Robota budowlana montaż barier drogowych
309 "Fidos" Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych Wiesław Fidos   Robota budowlana montaż barier drogowych
310 PH-U GODAR Dariusz Purol   Robota budowlana montaż barier energochłonnych
311 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JOMAR" Jolanta Maciejowska   Robota budowlana montaż barier energochłonnych

Beneficjent

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Strabag

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

Nadzór Autorski

Konsorcjum firm:

APIA