Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Schemat przebiegu

Schematy węzłów

Wizualizacja obiektów inżynierskich

Schemat przebiegu

Odcinek autostrady A4 Rzeszów ( Węzeł Wschodni ) – Jarosław ( Węzeł Wierzbna ) usytuowany jest w całości na terenie województwa podkarpackiego i przebiega przez powiat rzeszowski, łańcucki i przeworski.

Kliknij w obrazek aby powiększyć:

Beneficjent

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Strabag

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

Nadzór Autorski

Konsorcjum firm:

APIA