Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zaawansowanie prac

Zaawansowanie prac 20.10.2016

Do dnia 20.10.2016 Wykonawca zgodnie z Projektem zrealizował wszystkie roboty w zakresie drogowym, mostowym i branżowym.

Graficzny postep robót

Beneficjent

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Strabag

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

Nadzór Autorski

Konsorcjum firm:

APIA